zasedací místnost
Hybridní model práce: kombinujte kancelář a home office.
Jak se cítíme v práci je jedním z hlavních faktorů, který zásadně ovlivňuje to, jak se dokážeme soustředit, jak jsme úspěšní a spokojení v životě. Člověk průměrně stráví prací téměř polovinu života. Proto je zásadní, zda nám pracovní prostředí vyhovuje. To si naštěstí uvědomuje čím dál více firem. Během pandemie koronaviru mnoho podniků umožnilo svým zaměstnancům přesun z větší části na home office. Nyní se vrací k zastoupení svých pracovníků v kancelářích a umožňují jim kombinovat práci z domova a kanceláře. Tomuto hybridnímu modelu nahrává také aktuální ekonomická a energetická krize. Během následujících let dojde k přeměně kancelářského developmentu, o čemž vypovídá výzkum na následujících řádcích. Otázkou je, jak se s tím samotné firmy popasují.
Domácí vs firemní kancelář:
Možná i vy si kladete otázku, zda preferovat domácí nebo firemní kancelář. Nebo stále hledáte rovnováhu mezi nimi. Ne každý se rychle a snadno přizpůsobil realitě home office (HO). To potvrzují data z výzkumu, které provedla realitní poradenská firma Savills. Oslovili 100 000 kancelářských pracovníků, majitelů a pracovníků kancelářských budov v celé EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika). Cílem bylo zjistit současné postoje k různým variantám pracovních modelů.
Výsledky výzkumu:
• 87 % respondentů preferuje fyzickou kancelář, která je nezbytná pro úspěšné obchodní operace
• 54 % má pocit, že hybridní model je tím nejlepším pro jejich zdraví a pohodu.
• 74 % respondentů očekává nižší úroveň nežádoucího hluku na pozadí při návratu do kanceláře
• 80 % respondentů dává osobní bezpečnosti v pracovním prostředí nejvyšší prioritu
Preference pracovního prostředí se liší demograficky:
Zajímavé jsou odlišné preference dle věku respondentů. Pracovníci ve věku 55+ dávají přednost práci z domova na plný úvazek. Naopak nejmladší respondenti ve věku 24–35 let chtějí pracovat z kanceláře, nebo kombinovat HO s firemní kanceláří. Může to být ovlivněno obtížemi spojenými s učením na počátku profesního rozvoje, které by v případě HO mohli mít. Více než 50 % všech dotázaných by chtěli pracovat v kanceláři alespoň tři dny v týdnu.
Jaké má práce na home office výhody a nevýhody?
Podle pracovního psychologa Libora Komárka, člověku, kterému je umožněno být 2 dny týdně na HO, se spokojenost zvyšuje. Pokud ale ani po dvou dnech nemá potřebu se vrátit do kanceláře, ukazuje to na špatnou firemní kulturu.
Práce na HO je méně psychicky náročná. Doma jsme v příjemném a bezpečném prostředí. Podle firmy LMC dochází na pracovišti u 1/3 zaměstnanců k šikaně. Nejlepší řešení, jak se o své zaměstnance postarat, nabízí hybridní model. Firmy tím prokážou důvěru v zaměstnance, který získá zodpovědnost za organizaci, rozvržení své práce a efektivitu.
Mohlo by se zdát, že je budoucnost kanceláří nejistá. Pokud firmy budou naslouchat svým zaměstnancům, budou proaktivní a vytvoří v kancelářích prostor pro setkávání, sdílení a zpětnou vazbu, jejich zaměstnanci v nich budou ochotni pracovat.
Postoj firem k hybridnímu modelu:
Pandemie je na ústupu a manažeři firem a jejich zaměstnanci již měli dostatek času zjistit, které modely pracovního prostředí jim vyhovují ku spokojenosti všech. Je jisté, že v budoucnu projdou kanceláře zásadní proměnou. Nemáme věšteckou kouli, a tak netušíme, jak se bude pandemie vyvíjet. Jedno ale víme jistě, hybridní model práce tu bude i na dále. Pro mnoho firem je toto období velkou zkouškou. Přestože některé firmy mají jasno, jak tento model uchopit, zásadní je dosáhnout efektivního provozu v kancelářích a poskytnou svým zaměstnancům prostor pro integraci a spolupráci.
Firmy na základě optimalizací mohou časem dospět k jiným rozhodnutím a postupům. Pokud budeme vycházet z výsledků tohoto výzkumu, trendem příštích let bude přesun firem do coworkingových center, kde jsou schopni zajistit flexibilní uspořádání kanceláří.
Sdílet
Nahoru